ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเยซู"

แจ้งควรปรับการใช้ภาษาด้วยสจห.
(ย้อนการแก้ไขที่ 6991153 สร้างโดย 223.207.201.48 (พูดคุย))
(แจ้งควรปรับการใช้ภาษาด้วยสจห.)
{{แก้ภาษา}}
{{คริสต์}}
'''พระเยซู''' ({{lang-en|Jesus}}) หรือ '''เยซูชาวนาซาเร็ธ''' ({{lang-en|Jesus of Nazareth}}; 4-2 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 30-33<ref name="Sanders">Sanders (1993).</ref>) เป็น[[ชาวยิว]]ผู้เป็น[[ศาสดา]]ของ[[ศาสนาคริสต์]] [[คริสต์ศาสนิกชน]]เรียกพระองค์ว่า '''พระเยซูคริสต์''' เพราะถือว่าพระองค์เป็น[[พระคริสต์]] [[พระผู้ช่วยให้รอด]] เป็น[[พระบุตรพระเป็นเจ้า]] และเป็น[[พระเจ้าพระบุตร]]ซึ่งเป็นพระบุคคลหนึ่งในพระ[[ตรีเอกภาพ]] นอกจากนี้ในคัมภีร์ไบเบิลยังบันทึกว่าพระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริย์ทรงรักษาคนตาบอดให้หายขาด รักษาคนพิการ โดยตรัสว่า บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว หลังพระเยซูสิ้นพระชนม์ ก็ได้ทรงฟื้นขึ้นจากความตายหลังสิ้นพระชนม์ได้เพียง 3 วัน และทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
42

การแก้ไข