ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางน้ำเปรี้ยว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,958
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,859
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,798
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,292
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,233
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 10,142
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,088
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,936
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,907
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,842
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,243
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,288
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 9,322
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,154
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,090
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 9,035
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,980
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,490
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,421
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 8,428
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,381
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,340
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,284
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,239
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,392
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,341
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,309
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,804
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,762
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,497
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,458
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,452
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
1,238

การแก้ไข