ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทีโอที"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#: รับสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบ GSM 900 จนถึงปัจจุบันเป็นบริษัทที่มีความร่วมมือกันในการให้บริการต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา นับเป็นบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับทีโอที
 
== [[กิจการร่วมค้า ไทย-โมบาย]] ==
จากนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้นที่ต้องการให้ หน่วยงานของรัฐให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แข่งกับเอกชนเพื่อลดราคา จึงได้ให้รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม (ในขณะนั้น) โดย ทีโอที กสท และ บจก. [[วิทยุการบินแห่งประเทศไทย]] จัดตั้ง[[บริษัท เอซีที โมบาย จำกัด]] ชื่อบริษัทมาจากอักษรตัวแรกของทั้ง 3 หน่วยงาน ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน ระบบ GSM1900 ภายใต้ชื่อ THAImobile
ต่อมา บจก. [[วิทยุการบินแห่งประเทศไทย]] ได้ถอนหุ้นไปในปัจจุบัน คงเหลือเพียง ทีโอที :และ กสท ที่ยังคงดำรงหุ้นในอัตราส่วน 58 : 42 ต่อมาในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ทีโอที ได้ทำการซื้อหุ้นในส่วนของ กสท. เพื่อมาบริหารทั้งหมด พร้อมทั้งได้สิทธิ์การให้บริการ [[3G]]สามจี และสิทธิ์การใช้คลื่นความถี่วิทยุ 1900 MHz แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเตรียมนำไปให้บริการ [[3G]]สามจี
<!-- (กรณาอย่ามาแก้ไข ข้อมูลให้ผิดไปจากความเป็นจริง สามารถตรวจสอบได้จาก www.tot.co.th www.cattelecome.com ) -->
 
140,373

การแก้ไข