ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทีโอที"

เพิ่มขึ้น 1,287 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ภาพ_บรรยาย =
| วันก่อตั้ง = {{วันเกิด-อายุ|2497|2|24}}
| ผู้ก่อตั้ง = [[รัฐบาลไทย]]
| สืบทอดจาก_1 = [[องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย]] หรือ ([[องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย|ท.ศ.ท.]]) ([[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2497]] - [[31 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2545]])
| สืบทอดจาก_2 = [[บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]] ([[31 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2545]] - [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2548]])
| สืบทอดจาก_3 =
| สืบทอดจาก_4 =
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ =
| กองบัญชาการ = 89/2 [[ถนนแจ้งวัฒนะ]] [[แขวงทุ่งสองห้อง]] [[เขตหลักสี่]] [[กรุงเทพมหานคร]]
| latd= |latm= |lats= |latNS=
| longd= |longm= |longs= |longEW=
| รหัสภูมิภาค =
| บุคลากร =
| งบประมาณ = รายได้ 47,869.4<br/>รายจ่าย 55,430.2<br/>ส่วนต่าง(ขาดทุน) 5885<br/>(คิดเป็นหน่วยล้านบาท) (ปีงบประมาณ 2558)
| งบประมาณ =ระดับผู้บริหารขายโปรเน็ตแพงนอนกินเงินภาษีประชาชน เน็ตช้ามากๆ
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[พลเอก]] [[สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์]]
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = [[ประธานกรรมการ]]
| หัวหน้า2_ชื่อ = [[พิพัฒน์ ขันทอง]]
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = [[รองประธานกรรมการ]]
| หัวหน้า3_ชื่อ = [[มนต์ชัย หนูสง]]
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = [[กรรมการผู้จัดการใหญ่]]
| หัวหน้า4_ชื่อ =
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
}}
 
'''บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ''' (TOT Public Company Limited) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสื่อสารโทรคมนาคม และถือเป็นกิจการ[[โทรศัพท์แห่งชาติ]]ของไทย ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโทรศัพท์และการสื่อสาร แปรรูปมาจาก ''[[องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย]]'' ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ [[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2497]] ปัจจุบันยังคงมีสถานะเป็น[[รัฐวิสาหกิจ]] ในสังกัด[[กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]] โดยมี[[กระทรวงการคลัง]]เป็น[[ผู้ถือหุ้น]]ทั้งหมด
 
ทีโอที ทำหน้าที่ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท ทั้งในและระหว่างประเทศ ผ่านบริการต่าง ๆ ทั้งทางสาย[[โทรศัพท์]] [[อินเทอร์เน็ต]] [[โทรศัพท์เคลื่อนที่]] ซึ่งประกอบด้วยใบอนุญาตแบบที่ 3 (ที่มีโครงข่ายของตนเองเพื่อให้เช่าใช้) เดิมเป็นองค์กรที่ทั้งควบคุมการให้บริการโทรคมนาคม และเป็นผู้ให้บริการวิทยุสื่อสาร แต่ในปัจจุบัน โอนหน้าที่กำกับดูแลไปยัง [[คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ]] (กสทช.)
 
== ประวัติ ==
=== องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรือ (ท.ศ.ท.) ===
[[ไฟล์:Emblem of Telephone Organization of Thailand.png|100185px|rightthumb|left|]]
[[ไฟล์:องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย.png|185px|thumb|left|]]
เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของ[[กรมไปรษณีย์โทรเลข]] ใช้ชื่อว่ากองช่างโทรศัพท์ โดยได้เปลี่ยนมาเป็น
'''เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของ[[กรมไปรษณีย์โทรเลข]] ใช้ชื่อว่ากอง[[ช่างโทรศัพท์]] โดยได้เปลี่ยนมาเป็น[[องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย]] หรือ (ท.ศ.ท.) ''' (Telephone Organization of Thailand) เมื่อวันที่ [[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2497]] ในช่วงแรกรับผิดชอบเฉพาะการวาง[[ชุมสายโทรศัพท์]]ใน[[เขตนครหลวง]] แต่ในภายหลังได้ดูแล[[กิจการโทรศัพท์]]ของทั้งประเทศ โดยโอนความรับผิดชอบมาจาก[[กรมไปรษณีย์โทรเลข]]
 
=== บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ===
[[ไฟล์:ทศท2.jpg|165185px|right]]
วันที่ [[31 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2545]] [[องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย]] ([[องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย|ท.ศ.ท.]])ได้แปรรูป แต่ยังคงสถานะรัฐวิสาหกิจในรูปแบบ บริษัทมหาชนจำกัด ใช้ชื่อว่า '''[[บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]] ''' (TOT Corporation Public Company Limited.) เมื่อมีการปรับปรุง[[โครงสร้าง]]ทางราชการ บมจ. ทศท คอร์ปอเรชั่น ได้ย้ายมาสังกัด[[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร|กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]]
 
=== บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ===
[[ไฟล์:TOT LOGO.png‎|185px|right]]
ชื่อ[[บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]] ได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยจดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด มหาชน ใช้ชื่อว่า '''บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ''' (TOT Public Company Limited) เมื่อวันที่ [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2548]] นัยว่าเพื่อให้เป็นชื่อที่ตรงกันทั้ง[[ภาษาไทย]]และ[[ภาษาอังกฤษ]] พร้อมเปลี่ยนตราสัญลักษณ์เหลือเพียงเครื่องหมาย ทีโอที
 
=== เกม เทลส์รันเนอร์ ===
== บริษัทคู่ค้าและคู่กรณี ==
 
# '''บริษัท [[ทรู คอร์ปอเรชั่น]] จำกัด (มหาชน)''' ชื่อเดิม [[เทเลคอมเอเชีย]] (ทีเอ)
#: รับสัมปทานการให้บริการ[[โทรศัพท์]]ประจำที่ใน[[เขตนครหลวง]] แต่เป็นบริษัทที่จะฟ้องร้องคดีความต่าง ๆ กับ[[ทีโอที]] มีมูลค่ามากที่สุดถึง 23,065 ล้านบาท {{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}} โดยคดีความที่มีปัญหามากที่สุดคือ ทรูตีความว่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นบริการเสริมของ[[โทรศัพท์]]ประจำที่ ซึ่งแตกต่างจากการตีความของ[[สหพันธ์โทรคมนาคมนานาชาติ]] (International Telecommunications Union) ซึ่งเป็นหน่วยงานสากลเช่นเดียวกับ[[สหประชาชาติ]] {{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}}
# '''บริษัท [[ทีทีแอนด์ที]] จำกัด (มหาชน)''' ชื่อเดิม [[ไทยเทเลโฟน แอนด์ เทเลคอมมูนิเกชั่น]] (ทีทีแอนด์ที)
#: รับสัมปทานการให้บริการ[[โทรศัพท์]]ประจำที่ในเขตภูมิภาค แต่เป็นบริษัทที่จะฟ้องร้องคดีความต่าง ๆ กับทีโอทีเช่นเดียวกัน มีมูลค่า 28,753 ล้านบาท {{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}} ทีทีแอนด์ที ได้ละเมิดทรัพย์สินของทีโอที ให้บริษัทลูก ([[ทริปเปิ้ลทรี บรอดแบนด์]]) ไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยไม่ได้รับอนุญาต {{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}}
# '''บริษัท [[แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส]] จำกัด (มหาชน)''' หรือ '''[[แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส|เอไอเอส]]'''
#: รับสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบ GSM 900 จนถึงปัจจุบันเป็นบริษัทที่มีความร่วมมือกันในการให้บริการต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา นับเป็นบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับทีโอที
 
== [[กิจการร่วมค้า ไทย-โมบาย]] ==
จากนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้นที่ต้องการให้ หน่วยงานของรัฐให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แข่งกับเอกชนเพื่อลดราคา จึงได้ให้รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม (ในขณะนั้น) โดย ทีโอที กสท และ บจก. [[วิทยุการบินแห่งประเทศไทย]] จัดตั้ง[[บริษัท เอซีที โมบาย จำกัด]] ชื่อบริษัทมาจากอักษรตัวแรกของทั้ง 3 หน่วยงาน ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน ระบบ GSM1900 ภายใต้ชื่อ THAImobile
ต่อมา บจก. [[วิทยุการบินแห่งประเทศไทย]] ได้ถอนหุ้นไปในปัจจุบัน คงเหลือเพียง ทีโอที : กสท ที่ยังคงดำรงหุ้นในอัตราส่วน 58: 42 ต่อมาในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ทีโอที ได้ทำการซื้อหุ้นในส่วนของ กสท. เพื่อมาบริหารทั้งหมด พร้อมทั้งได้สิทธิ์การให้บริการ [[3G]] และสิทธิ์การใช้คลื่นความถี่วิทยุ 1900 MHz แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเตรียมนำไปให้บริการ [[3G]]
<!-- (กรณาอย่ามาแก้ไข ข้อมูลให้ผิดไปจากความเป็นจริง สามารถตรวจสอบได้จาก www.tot.co.th www.cattelecome.com ) -->
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[สโมสรฟุตบอลทีโอที]]
* [[กสท. โทรคมนาคม]]
* [[องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย]]
 
* [[บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]]
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
140,723

การแก้ไข