ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทีโอที"

== ประวัติ ==
=== องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรือ (ท.ศ.ท.) ===
[[ไฟล์:องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยEmblem of Telephone Organization of Thailand.png|185px|thumb|left|]] เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของ[[กรมไปรษณีย์โทรเลข]] ใช้ชื่อว่ากอง[[ช่างโทรศัพท์]] โดยได้เปลี่ยนมาเป็น
[[ไฟล์:Emblem of Telephone Organization of Thailand.png|185px|thumb|left|]]
[[ไฟล์:องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย.png|185px|thumb|left|]] เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของ[[กรมไปรษณีย์โทรเลข]] ใช้ชื่อว่ากอง[[ช่างโทรศัพท์]] โดยได้เปลี่ยนมาเป็น
'''[[องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย]] หรือ ([[องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย|ท.ศ.ท.]]) ''' (Telephone Organization of Thailand) เมื่อวันที่ [[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2497]] ในช่วงแรกรับผิดชอบเฉพาะการวาง[[ชุมสายโทรศัพท์]]ใน[[เขตนครหลวง]] แต่ในภายหลังได้ดูแล[[กิจการโทรศัพท์]]ของทั้งประเทศ โดยโอนความรับผิดชอบมาจาก[[กรมไปรษณีย์โทรเลข]]
 
ผู้ใช้นิรนาม