ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทีโอที"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ''' (TOT Public Company Limited) (ชื่อเดิม: [[องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย]] Telephone Organization of Thailand) และ [[บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]] TOT Corporation Public Company Limited) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสื่อสาร[[โทรคมนาคม]] และถือเป็นกิจการ[[โทรศัพท์แห่งชาติ]]ของไทย ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโทรศัพท์และการสื่อสาร แปรรูปมาจาก ''[[องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย]]'' ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ [[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2497]] ปัจจุบันยังคงมีสถานะเป็น[[รัฐวิสาหกิจ]] ในสังกัด[[กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]] โดยมี[[กระทรวงการคลัง]]เป็น[[ผู้ถือหุ้น]]ทั้งหมด
 
ทีโอที ทำหน้าที่ให้บริ[[การสื่อสารโทรคมนาคม]]ทุกประเภท ทั้งในและระหว่างประเทศ ผ่านบริการต่าง ๆ ทั้งทางสาย[[โทรศัพท์]] [[อินเทอร์เน็ต]] [[โทรศัพท์เคลื่อนที่]] ซึ่งประกอบด้วยใบอนุญาตแบบที่ 3 (ที่มีโครงข่ายของตนเองเพื่อให้เช่าใช้) เดิมเป็นองค์กรที่ทั้งควบคุมการให้บริการโทรคมนาคม และเป็นผู้ให้บริการวิทยุสื่อสาร แต่ในปัจจุบัน โอนหน้าที่กำกับดูแลไปยัง [[คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ]] (กสทช.)
ผู้ใช้นิรนาม