ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร้านนายอินทร์"

| 2557<ref>http://www.posttoday.com/ent/thai/322157</ref> || สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง โดย ดาวเดียวดาย
|| ไม่มีผลงานได้รับรางวัล || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล || เรื่องสั้นยอดเยี่ยม ได้แก่ หอนาฬิกาที่หาช่างซ่อมไม่ได้ โดย นฤพนธ์ สุดสวาท || กวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม ได้แก่ สถานการณ์ปกติ โดย บัญชา อ่อนดี
|| นวนิยายยอดเยี่ยม ได้แก่ [[กาหลมหรทึก]] โดย ปราปต์
|-
| 2558<ref>http://www.mbookstore.com/news/254/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E2%80%9C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E2%80%9D-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E2%80%9C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E2%80%9D-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91%E0%B9%96-/</ref> || สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ สะกดรอยสินไซ โดย นัทธ์หทัย วนาเฉลิม
77

การแก้ไข