ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร้านนายอินทร์"

|| ไม่มีผลงานได้รับรางวัล || วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชายธรรมดาในดินแดนแห่งเวทมนตร์ โดย สาคร พูลสุข
|| เรื่องสั้นยอดเยี่ยม ได้แก่ บ้านสัตว์เลี้ยง โดย กิติวัฒน์ ตันทะนันท์
เรื่องสั้นรองชนะเลิศ ได้แก่ 3.2 กิโล โดย จัตวาลักษณ์ และมนุษย์ตับหวาน โดย บุณชิต ฟักมี || กวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ร้านหนังสือเทพนิยายที่ชายแดน โดย อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
|| กวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ร้านหนังสือเทพนิยายที่ชายแดน โดย อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
กวีนิพนธ์รองชนะเลิศ ได้แก่ ผืนผ้าในสงคราม โดย จรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์ และเหตุที่ข้าพเจ้าเข้าโรงพยาบาล โดย พัฒนะ ปฐมพงศ || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
|-
77

การแก้ไข