ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร้านนายอินทร์"

| 2554 || ... || ... || ... || ... || ... || ...
|-
| 2555<ref>https://www.dek-d.com/writer/29978/</ref> || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
|| ไม่มีผลงานได้รับรางวัล || วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยม ได้แก่ เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลก โดย คุณลินดา โกมลารชุน
|| เรื่องสั้นยอดเยี่ยม ได้แก่ ชายชราเบาหวาน โดย คุณชินรัตน์ สายอุ่นใจ
77

การแก้ไข