ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร้านนายอินทร์"

เรื่องสั้นรองชนะเลิศ ได้แก่ เรื่องการตามหาหนังสือนิยายที่หล่นหายไปในเทศกาลรางวัลซีไรต์ โดย คุณวุฒินันท์ ชัยศรี
|| กวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม ได้แก่ หัวใจไดโนเสาร์ โดย คุณจามรี ตันไพฑูรย์ดิถี
กวีนิพนธ์รองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กทารกในเมืองบาดาล โดย คุณจรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์ และหน้าตู้แช้เครื่องดื่ม โดย คุณ วิสุทธิ์ ขาวเนียม || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
|| ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
|-
| 2556 || ... || ... || ... || ... || ... || ...
77

การแก้ไข