ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร้านนายอินทร์"

|-
| 2546 || สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ คูนดอกสุดท้าย โดย จุลินทร์ ศรีสะอาด
สารคดีรางวัลพิเศษ ได้แก่ บ้านไม้ริมทางรถไฟ โดย ราชศักดิ์ || หนังสือภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม ได้แก่ บ้องแบ๊ว โดย พรรณทิพย์ บริบูรณ์ / ทวี ศิริธนชัย || วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยม ได้แก่ เจ้าชายไม่วิเศษ ของ ปรีดา อัครจันทโชติ
|| หนังสือภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม ได้แก่ บ้องแบ๊ว โดย พรรณทิพย์ บริบูรณ์ / ทวี ศิริธนชัย || วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยม ได้แก่ เจ้าชายไม่วิเศษ ของ ปรีดา อัครจันทโชติ
วรรณกรรมเยาวชนรางวัลพิเศษ ได้แก่ เด็กหญิงสวนกาแฟ ของ เม น้อยนาเวศ
|| - || - || -
77

การแก้ไข