ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร้านนายอินทร์"

==ประเภทของรางวัล==
'''รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด''' แบ่งประเภทของผลงานที่เข้าประกวดเป็น 6 ประเภท ดังนี้
{| class="wikitable"
* [[สารคดี]]
|-
ปี 2543
! พ.ศ. !! สารคดี !! นิทานภาพสำหรับเด็ก !! วรรณกรรมเยาวชน !! เรื่องสั้น !! กวีนิพนธ์ !! นิยาย
*** สารคดียอดเยี่ยม ประจำปี 2543 ได้แก่ ภูฏาน มนต์เสน่ห์ในอ้อมกอดหิมาลัย โดย พิสมัย จันทวิมล
|-
| 2543 || สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ ภูฏาน มนต์เสน่ห์ในอ้อมกอดหิมาลัย โดย พิสมัย จันทวิมล
รางวัลพิเศษ ได้แก่ กล่องไปรษณีย์สีแดง โดย อภิชาติ เพชรลีลา
สารคดีที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ จากอาสำถึงหยำฉ่า ตำนานคนกวางตุ้งกรุงสยาม โดย ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง || - || - || - || - || -
|-
 
| 2544 || สารคดีที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ ตะลุยแคชเมียร์ โดย เปรมฤทัย โตกิจเจริญ และ สิบทะเล โดย ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ || หนังสือภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม ได้แก่ เพื่อนใหม่ของลุงหมี ของ ลำพู แสงลภ
ปี 2544
สารคดีที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ ตะลุยแคชเมียร์ โดย เปรมฤทัย โตกิจเจริญ
สารคดีที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ สิบทะเล โดย ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ
 
ปี 2545
สารคดียอดเยี่ยม ประจำปี 2545 ได้แก่ ฮูย่า! Tadpole ไอ้ลูกกบ โดย อุดมพร สมพงษ์
สารคดีที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ diet diary ไม่เหลือบ่ากว่าแรง โดย เชาวฤทธิ์ ตั้งโชคประเสริฐ
 
ปี 2546
สารคดียอดเยี่ยม ประจำปี 2546 ได้แก่ คูนดอกสุดท้าย โดย จุลินทร์ ศรีสะอาด
สารคดีรางวัลพิเศษ ได้แก่ บ้านไม้ริมทางรถไฟ โดย ราชศักดิ์
 
ปี 2547
สารคดียอดเยี่ยม ประจำปี 2547 ได้แก่ เย็นวันเสาร์ เช้าวันอาทิตย์ ของ คามิน คมนีย์
สารคดีรางวัลพิเศษ ได้แก่ บางปู นกนางนวล และผองเพื่อนนกน้ำอพยพ โดย พอพล นนทภา
 
ปี 2548
สารคดีรางวัลพิเศษ ได้แก่ ญี่ปุ่นหลากมุม โดย โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์
สารคดีรางวัลพิเศษ ได้แก่ เล่นกับโลกไกลบ้าน โดย กิจการ ช่วยชูวงศ์
 
ปี 2549
สารคดีรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ต้นทางจากมะละแหม่ง โดย องค์ บรรจุน
สารคดีรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เนปาล จักรวาลกลางอ้อมกอดของขุนเขา โดย เกรียงไกร เกิดศิริ
 
ปี 2550
ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
 
ปี 2551
ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
 
ปี 2552
สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง แม่น้ำสีเขียวคราม โดย บำเพ็ญ ไชยรักษ์
 
* [[วรรณกรรมเยาวชน]]
* หนังสือภาพสำหรับเด็ก
 
ปี 2544
หนังสือภาพสำหรับเด็กรางวัลพิเศษ ได้แก่ เด็กชายปากกว้าง ของ สุดไผท เมืองไทย
|| วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กหญิงนางฟ้า โดย ดาราราย และส้มสีม่วง ของ ดาวกระจาย
 
|| - || - || -
ปี 2545
|-
หนังสือภาพสำหรับเด็กที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ ยิ้มของจืด ของ เล็ก มานนท์ * [[นวนิยาย]]
| 2545 || สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ ฮูย่า! Tadpole ไอ้ลูกกบ โดย อุดมพร สมพงษ์
 
สารคดีที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ diet diary ไม่เหลือบ่ากว่าแรง โดย เชาวฤทธิ์ ตั้งโชคประเสริฐ || หนังสือภาพสำหรับเด็กที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ ยิ้มของจืด ของ เล็ก มานนท์ || วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยม ได้แก่ ปราสาทกระต่ายจันทร์ โดย จันทร์เจ้า
ปี 2546
วรรณกรรมเยาวชนรางวัลพิเศษ ได้แก่ ครุฑน้อย ของ คอยนุช
หนังสือภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม ประจำปี 2546 ได้แก่ บ้องแบ๊ว โดย พรรณทิพย์ บริบูรณ์ / ทวี ศิริธนชัย
|| - || - || -
 
|-
ปี 2547
| 2546 || สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ คูนดอกสุดท้าย โดย จุลินทร์ ศรีสะอาด
หนังสือภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม ประจำปี 2547 ได้แก่ ลูกบอลเที่ยวชายหาด โดย วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์
สารคดีรางวัลพิเศษ ได้แก่ บ้านไม้ริมทางรถไฟ โดย ราชศักดิ์ || หนังสือภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม ได้แก่ บ้องแบ๊ว โดย พรรณทิพย์ บริบูรณ์ / ทวี ศิริธนชัย || วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยม ได้แก่ เจ้าชายไม่วิเศษ ของ ปรีดา อัครจันทโชติ
 
วรรณกรรมเยาวชนรางวัลพิเศษ ได้แก่ เด็กหญิงสวนกาแฟ ของ เม น้อยนาเวศ
ปี 2548
|| - || - || -
ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
|-
 
| 2547 || สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ เย็นวันเสาร์ เช้าวันอาทิตย์ ของ คามิน คมนีย์
ปี 2549
สารคดีรางวัลพิเศษ ได้แก่ บางปู นกนางนวล และผองเพื่อนนกน้ำอพยพ โดย พอพล นนทภา || หนังสือภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม ได้แก่ ลูกบอลเที่ยวชายหาด โดย วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ || วรรณกรรมเยาวชนรางวัลพิเศษ ได้แก่ มัจฉานุผจญภัย โดย คีตกาล || - || - || -
ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
|-
 
| 2548 || สารคดีรางวัลพิเศษ ได้แก่ เล่นกับโลกไกลบ้าน โดย กิจการ ช่วยชูวงศ์ และญี่ปุ่นหลากมุม โดย โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์ || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล || เรื่องสั้นยอดเยี่ยม ได้แก่ บุหลันแรม โดย เงาจันทร์ || กวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม ได้แก่ นิราศจักรวาล ของ ชัยพร ศรีโบราณ || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
ปี 2550
|-
ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
| 2549 || สารคดีรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เนปาล จักรวาลกลางอ้อมกอดของขุนเขา โดย เกรียงไกร เกิดศิริ และต้นทางจากมะละแหม่ง โดย องค์ บรรจุน || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล || เรื่องสั้นรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เก๊าะซารี...มิตรภาพและความตาย โดย ปกาศิต แมนไทยสงค์
 
เรื่องสั้นรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ พรายทะเล โดย เทิดไท นามแทน และการมาถึงและการจากไปของรถไฟสังกะสี โดย ธีรวิชย์ วงศ์มุสิก
ปี 2551
|| ไม่มีผลงานได้รับรางวัล || นวนิยายยอดเยี่ยม ได้แก่ รังเลือด ของ สาคร พูลสุข
นิทานภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง ฮัดเช้ย โดย กนกวรรณ์ เล็กดำรงศักดิ์
|-
 
| 2550 || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล || เรื่องสั้นยอดเยี่ยม ได้แก่ สมภารระดับ 8 โดย ทัศนาวดี
ปี 2552
เรื่องสั้นรองชนะเลิศ ได้แก่ เพลงชีวิต 2505 โดย สร้อยสัตตบรรณ และ หลง โดย ภู กระดาษ
ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
|| กวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง มหาชเล โดย วรภ วราภา || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
 
|-
* [[เรื่องสั้น]]
| 2551 || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล ||
* [[กวีนิพนธ์]]
นิทานภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม ได้แก่ ฮัดเช้ย โดย กนกวรรณ์ เล็กดำรงศักดิ์ || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล || เรื่องสั้นยอดเยี่ยม ได้แก่ ดอยรวก โดย นทธี ศศิวิมล เรื่องสั้นรองชนะเลิศ ได้แก่ คนรักธรรมชาติ โดย ณัฐวัฒน์ อุทธังกร และสาย-สัม-พันธ์ โดย หมึกสีม่วง
|| กวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง เราอยู่คนละฟากของภูผา โดย เตือนจิต นวตรังค์ ชินธเนศ
กวีนิพนธ์รองชนะเลิศ ได้แก่เรื่อง ชิ้นส่วนจากสงคราม โดย มูฮัมหมัดฮาริส กาเหย็ม และแดดต่างจังหวัดในภาพเขียน โดย โกสินทร์ ขาวงาม
|| นวนิยายยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง กรงมนุษย์ โดย พจนารถ พจนปกรณ์
|-
| 2552 ||
สารคดียอดเยี่ยม
ได้แก่ แม่น้ำสีเขียวคราม โดย บำเพ็ญ ไชยรักษ์ || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล || เรื่องสั้นยอดเยี่ยม ได้แก่ ฆาตกร โดย วิทยากร โสวัตร
เรื่องสั้นรองชนะเลิศ ได้แก่ ท่อนแขน โดย สร้อยสัตตบรรณ และที่เกิดเหตุ โดย อนุสรณ์ ศรีคำขวัญ
|| กวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม ได้แก่ นัยน์ตาของโคเสี่ยงทาย โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม
กวีนิพนธ์รองชนะเลิศ ได้แก่ ใจชรา โดย วรภ วรภา และวิทยาศาสตร์กถา โดย พลัง เพียงพิรุฬห์
|| ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
|-
| 2553 || ... || ... || ... || ... || ... || ...
|-
| 2554 || ... || ... || ... || ... || ... || ...
|-
| 2555 || ... || ... || ... || ... || ... || ...
|-
| 2556 || ... || ... || ... || ... || ... || ...
|-
| 2557 || ... || ... || ... || ... || ... || ...
|-
| 2558 || ... || ... || ... || ... || ... || ...
|}
 
== ดูเพิ่ม ==
77

การแก้ไข