ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางคนที"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| align=center |1 || กระดังงา
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,608
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,675
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,684
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,683
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,686
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,688
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,671
| align=right | 5,775
|-
| align=center |2 || ดอนมะโนรา
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,145
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,174
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,194
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 4,214
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,200
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,205
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,200
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,250
| align=right | 4,263
|-
| align=center |3 || จอมปลวก
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,225
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,253
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,271
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,300
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,328
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,360
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,377
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,388
| align=right | 3,415
|-
| align=center |4 || บางพรม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,788
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,803
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,792
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 2,791
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,783
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,809
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,826
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,835
| align=right | 2,820
|-
| align=center |5 || บางคนที
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,292
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,358
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,376
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,374
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,377
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,421
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,393
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,375
| align=right | 2,379
|-
| align=center |6 || โรงหีบ
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,129
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,149
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,169
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,190
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,194
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,169
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,192
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,172
| align=right | 2,194
|-
| align=center |7 || บางสะแก
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,004
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,008
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,026
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,036
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,043
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,066
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,070
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,077
| align=right | 2,083
|-
| align=center |8 || บางกระบือ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,987
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,968
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,977
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,971
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,973
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,943
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,962
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,967
| align=right | 1,987
|-
| align=center |9 || บางยี่รงค์
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,801
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,813
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,839
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,855
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,871
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,897
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,932
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,979
| align=right | 2,013
|-
| align=center |10 || บ้านปราโมทย์
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,794
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,813
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,825
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,829
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,853
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,874
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,903
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,812
| align=right | 1,834
|-
| align=center |11 || บางกุ้ง
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,639
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,658
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,639
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,643
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,660
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,652
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,636
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,642
| align=right | 1,664
|-
| align=center |12 || ยายแพง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,549
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 1,559
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 1,553
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 1,550
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,544
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 1,559
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 1,553
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,518
| align=right | 1,506
|-
| align=center |13 || บางนกแขวก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,369
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,362
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,352
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,367
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,372
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,373
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,366
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,379
| align=right | 1,401
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 32,330 ||align=right style="background:#cccccc;" | 109,951 || align=right style="background:#cccccc;" | 109,281 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,746 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,264 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,510 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,840 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,171 || align=right style="background:#cccccc;" | 105,647 ||
1,238

การแก้ไข