ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ''' ตั้งอยู่เขตดอนเมือง [[กรุงเทพ...)
 
'''โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ''' ตั้งอยู่[[เขตดอนเมือง]] [[กรุงเทพฯ]] เป็นที่ฝึก ศึกษาและอบรมแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ทั้งในทางด้านยุทธวิธี เสนาธิการกิจ และการบริหารอัน จำเป็นสำหรับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการในระดับกองบิน โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
== ประวัติ ==