ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางกระทุ่ม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,775
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,817
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,856
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,898
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,968
| align=right | 9,067
|-
| align=center |2 || บางกระทุ่ม
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,874
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,863
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,823
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,834
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,823
| align=right | 6,920
|-
| align=center |3 || ท่าตาล
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,831
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,836
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,910
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,868
| align=right | 6,872
|-
| align=center |4 || นครป่าหมาก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,538
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,508
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,452
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,470
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,472
| align=right | 6,449
|-
| align=center |5 || ไผ่ล้อม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,650
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,673
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,622
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,715
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,681
| align=right | 4,629
|-
| align=center |6 || บ้านไร่
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,503
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,517
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,494
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,534
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,558
| align=right | 4,554
|-
| align=center |7 || วัดตายม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,430
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,447
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,481
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,499
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,513
| align=right | 4,609
|-
| align=center |8 || โคกสลุด
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,208
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,212
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,199
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,237
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,265
| align=right | 3,276
|-
| align=center |9 || สนามคลี
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,517
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,540
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,508
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,519
| align=right | 2,473
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 47,769 ||align=right style="background:#cccccc;" | 109,951 || align=right style="background:#cccccc;" | 109,281 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,746 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,264 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,510 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,840 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,171 || align=right style="background:#cccccc;" | 105,647 ||
1,238

การแก้ไข