ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายคนุด รัชทายาทแห่งเดนมาร์ก"

== รัชทายาทแห่งราชบัลลังก์เดนมาร์ก ==
หลังจาก [[สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก]] ผู้เป็นพระเชษฐา มีพระราชธิดาถึง 3 พระองค์ และเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า จะไม่มีพระราชโอรส พระองค์จึงได่รับกการสถาปนาเป็น '''รัชทายาทแห่งเดนมาร์ก''' ณ ตอนนั้น พระองค์อยู่ใน[[ลำดับการสืบราชสันตติวงศ์เดนมาร์ก]] ลำดับที่ 2 ต่อจากพระเชษฐา จนกระทั่ง [[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2496]] กฎมณเฑียรบาลก็ถูกแก้ไขให้สตรีสามารถขึ้นครองราชย์ได้ ทำให้พระองค์อยู่ในลำดับที่ 4 ต่อจากพระภาติยะทั้ง 3 พระองค์ คือ
*เจ้าหญิงมาร์เกรเธอ มกุฎราชกุมารีแห่งเดนมาร์ก (ต่อมาเสด็จขึ้นครองราชย์เป็น : [[สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก]])
*[[เจ้าหญิงเบเนดิกเทอแห่งเดนมาร์ก]] (ต่อมา : สมรสกับเสมรสกับ เจ้าชายริชาร์ดแห่งไซน์-วิตเกินชไตน์-เบเลบวร์ก) พระบุตรไม่มีสิทธิในการครองราชย์
*เจ้าหญิงอันเนอ-มารีแห่งเดนมาร์ก (ต่อมา :เป็น [[สมเด็จพระราชินีอันเนอ-มารีแห่งกรีซ]]) พระองค์และพระราชบุตรไม่มีสิทธิในการครองราชย์
แต่ในสุดแล้ว พระองค์ก็สิ้นพระชนม์ โดยยังคงพระอิสริยยศ '''รัชทายาทแห่งเดนมาร์ก'''
 
ผู้ใช้นิรนาม