ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนคร"

แก้ไขคำผิดที่น่าจะมีการจงใจทำให้ผิด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แก้ไขคำผิดที่น่าจะมีการจงใจทำให้ผิด)
** [[เขตพระนคร]] เขตในกรุงเทพมหานคร
* [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
* [[พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนบครนคร]]
* [[เมืองพระนคร]] ประเทศกัมพูชา
* คำเรียก[[เมืองหลวง]] ของไทยในสมัยก่อน
54

การแก้ไข