ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พระนคร''' อาจหมายถึง
บบนยบยบบบบข
* ชื่อเก่าของ[[กรุงเทพมหานคร]]
** [[จังหวัดพระนคร]] จังหวัดไทยในยขบขยขบบยงบ8บย8ขขลยข8อดีตบบ
** [[เขตพระนคร]] เขตในกรุงเทพมหานคร
* [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]ขขบขลขข8ขว88บบจข
* [[พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนบคร]]
* [[เมืองพระนคร]] ประเทศกัมพูบชาขขบยขขยบบบวนขขกัมพูชา
* คำเรียก[[เมืองหลวง]] ของไทยในสบบงยบขงยบชฃยยบชงยฃชบบขฃยขยบมัยก่อนสมัยก่อน
{{แก้กำกวม}}ขบชขข
ยขยบขบยบขบบบชบยบยยชขบบบชขบบยงยยบยง
{{แก้กำกวม}}ขบชขข
48

การแก้ไข