ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางไทร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[วัดพืชนิมิตร]]
* [[วัดเชียงรากน้อย (ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา| วัดเชียงรากน้อย]]
== ชาวอำเภอบางไทรที่มีชื่อเสียง ==
[[พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร)]] [[พระราชาคณะชั้นธรรม]] [[เจ้าคณะจังหวัด]][[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]] [[เจ้าอาวาส]][[วัดพนัญเชิงวรวิหาร]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม