ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานธรณีภาค"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ลักษณะเฉพาะ ==
ฐานธรณีภาคเป็นส่วนหนึ่งของมะเนียวไงล่ะชั้นหินหนืดตอนบนและวางตัวใต้ชั้น[[ธรณีภาค]] นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของ[[แผ่นเปลือกโลก]] ความร้อนและความดันทำให้ชั้น[[ธรณีภาค]]มีลักษณะหลอมและมีความหนาแน่นต่ำ [[คลื่นไหวสะเทือน]]มีความเร็วต่ำเมื่อเคลื่อนผ่านชั้นฐานธรณีภาคเมื่อเทียบกับชั้น[[ธรณีภาค]] เรียกว่า บริเวณความเร็วคลื่นต่ำและความเร็วของคลื่นไหวสะเทือนจะลดลงเมื่อความแข็งแกร่งของชั้นนั้นๆ ลดลง ใต้แผ่นสมุทรซึ่งมีขนาดบางระดับชั้นฐานธรณีภาคจะอยู่ไม่ห่างจากระดับพื้นผิวและจะห่างไม่กี่กิโลเมตรเมื่ออยู่ในบริเวณ[[เทือกเขากลางสมุทร]]
 
บริเวณส่วนบนของชั้นฐานธรณีภาคเป็นชั้นที่มีความแข็งและมีชั้น[[ธรณีภาค]]ซึ่งรวมไปถึงชั้น[[เปลือกโลก]]มีการเคลื่อนที ด้วยสภาวะที่มีความร้อนและความดันสูงทำให้หินส่วนนี้มีความยืดหยุ่นและสามารถเคลื่อนที่ได้ตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตรต่อปีไปจนถึงเคลื่อนได้เป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตร อย่างไรก็ตามการไหลของ[[หินหนืด]]เป็นลักษณะกระแสวนและมีการแผ่รังสีความร้อนออกมาจากภายในโลก สำหรับหินที่อยู่เหนือชั้นฐานธรณีภาคจะมีความยืดหยุ่น, เปราะและแตกหักซึ่งทำให้เกิด[[รอยเลื่อน]]ได้ ชั้น[[ธรณีภาค]]ซึ่งมีความแข็งกว่าจะลอยหรือเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าบนชั้นฐานธรณีภาคทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของชั้นเปลือกโลก
ผู้ใช้นิรนาม