ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาริน ดารากานต์"

|-
| rowspan = "1" align="center" | 2558—2559 ||align="center"| [[แก้วหน้าม้า]] ||align="center"| แก้วหน้าม้า / มณีรัตนา ||align="center"|
|-
| rowspan = "1" align="center" | 2560 || align="center"| [[เทพสามฤดู]] ||align="center"| อัปสรสวรรค์ ||align="center"| กำลังถ่ายทำ
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม