ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เล่ห์ลับสลับร่าง (ละครโทรทัศน์)"

| อัชรา บริสุทธิ์ || [[วิชุดา พินดั้ม]] || [[นิภาภรณ์ ฐิติธนการ]]
|-
| คุณนายพวงคราม || [[พิศมัย วิไลศักดิ์ ]] || [[รัชนี ศิระเลิศ]]
|-
| ธรรมนูญ || [[มานพ อัศวเทพ]] || สมมาตร ไพรหิรัญ
ผู้ใช้นิรนาม