ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เรือนพะยอม"

| เจ้าคุณพนาเวท || อนุสรณ์ เดชะปัญญา
|-
| คุณปาริชาต (ปัจจุบัน) / คุณหญิงมุก (อดีต) || [[ดวงตา ตุงคะมณี]]
|-
| คุณกรรณิการ์ โชติรส (ปัจจุบัน) / คุณหญิงทิพย์ (อดีต) || [[ภัสสร บุณยเกียรติ]]
|-
| รสรินคุณปาริชาต || วนิษฐา วัชโรบล
|-
| กานดา || [[เบญจณัฏฐ์ อักษรนันทน์]]
ผู้ใช้นิรนาม