ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธัญวิสิฎฐ์ เสียงหวาน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|align = "center"| [[บ่วงรักสลักแค้น]] || align = "center"| คีรี || align = "center"|
|-
| rowspan = "3" align = "center"| [[พ.ศ. 2560]] || align = "center"| [[เรือนพะยอม]] || align = "center"| ภานุวัต โชติรส (วัต) (ปัจจุบัน) / ตะวัน (อดีต) || align = "center"| [[onOn Air]]
|-
|align = "center"| [[เพลิงรักไฟมาร]] || align = "center"| ดนัย || align = "center"| [[onOn Air]]
|-
|align = "center"| [[มัสยา]] || align = "center"| || align = "center"| กำลังถ่ายทำ
ผู้ใช้นิรนาม