ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง"

(→‎ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง: เพิ่มชื่อศิษน์เก่า)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* อาคาร DS6 เป็น อาคารเรียน 4 ชั้น
* อาคาร DS7 เป็น อาคาร 1 ชั้น
* และจะมีการสร้างอาคารอเนกประสงค์สูง 9 ชั้น ซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการประกวดราคาการก่อสร้าง
นอกจากนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ยังประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆต่างๆ อย่างละ 1 หลัง ดังนี้
 
นอกจากนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ยังประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ อย่างละ 1 หลัง ดังนี้
* หอพระ
* โรงพลศึกษา
22

การแก้ไข