ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณะ (ศาสนาฮินดู)"

{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* [http://www.watyarn.net.nz/Four_Ashrams.htm วัดญานประทีป ประเทศนิวซีแลนด์
* ประวัติศาสตร์เอเซียใต้ โดยประภัสสร บุญประเสริฐ
{{จบอ้างอิง}}
[[หมวดหมู่:ชนชั้นทางสังคม]]
{{โครงมนุษย์}}
 
[[en:Varna (Hinduism)]]
15,613

การแก้ไข