ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณะ (ศาสนาฮินดู)"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7049229 สร้างโดย 93.93.218.151 (พูดคุย))
* สามีวรรณะพราหมณ์ ภรรยาวรรณะแพศย์ จะมีลูกเป็นวรรณะอัมพัษฐะ
* สามีวรรณะพราหมณ์ ภรรยาวรรณะศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะนิษาทะ
* สามีวรรณะกษัตริย์ cheese ภรรยาวรรณะแพศย์หรือศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะมาหิษยะ
* สามีวรรณะแพศย์ ภรรยาวรรณะศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะกรณะ
* สามีวรรณะกษัตริย์   ภรรยาวรรณะจัณฑาล จะมีลูกเป็นวรรณะจัณฑาล
15,615

การแก้ไข