ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีไหว้ครู"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== วันครู ==
สำหรับในวันครู (วันที่ [[16 มกราคม]]14 มิถุนายนของทุกปี) เป็นวันที่มีการจัดพิธีไหว้ครูอีกอย่างหนึ่ง ผู้ร่วมงานคือบรรดาครูบาอาจารย์ที่สอนนักเรียนในปัจจุบัน มาร่วมไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ และมีการท่องบทไหว้ครูเป็นภาษาบาลี อาจมีครูอาวุโส เป็นประธานในงานด้วย
<ref>{{Citation |editor1-last= Janehutthakarnkij |editor1-first= Jongchai |editor2-last=Ratchaneekorn |editor2-first=Songsri |editor3-last=Siriwong |editor3-first=Komkrit |editor4-last=Trisonthi |editor4-first=Pattama |editor5-last=Poethong |editor5-first=Arunee |editor6-last=Getbenlittikul |editor6-first=Pranee |title=70 ปี เตรียมอุดมศึกษา (Triam Udom Suksa School 70th Anniversary) |place=Bangkok |publisher=Triam Udom Suksa School |year=2007 |isbn= |page=278}} {{th icon}}</ref><ref name="Gors-world">{{citation|first=Panrit|last=Daoruang|title=Wai Khru Ceremony|newspaper=Bangkok Post|date=8 July 2002|url=http://www.thailandlife.com/gors-world/wai-khru-ceremony.html}}.</ref>
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม