ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''วัดพระศรีรัตนศาสดารามนศาสดาราม'''หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า'''วัดพระแก้ว'''เป็นวัดที่[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก|พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นใน[[พ.ศ. 2325]] เป็นวัดใน[[พระบรมมหาราชวัง]]เช่นเดียวกับ[[วัดพระศรีสรรเพชญ์]] ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน [[พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร]] หรือพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยามที่พบ ณ วัดป่าเยี้ยะ(ป่าไผ่) จ.เชียงราย และเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มี[[พระสงฆ์]]จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส
 
== อาคารต่างๆในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ==
ผู้ใช้นิรนาม