ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอัยยิกาเจ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พระพันปีหลวง''' ({{lang-en|Grand empress dowager|Grand dowager empress|Grand empress mother}}) ตำแหน่งที่ใช้เรียกพระอัยยิกา (ย่า) ของพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันหรือพระภรรยาเอกของพระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลก่อนแต่ไม่ใช่พระราชมารดาของพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันซึ่งยังมีพระชนมชีพอยู่โดยในประเทศจีนเรียกตำแหน่งนี้ว่า '''ไทฮองไทเฮา''' หรือ '''ไท่หวงไท่โฮ่ว''' (''tàihuángtàihòu'') สำหรับในประเทศญี่ปุ่นเรียกตำแหน่งนี้ว่า '''ไทโคไทโง''' (''taikōtaigō'')
 
== ดูเพิ่ม ==
* ฮองเฮา คือ พระอัครมเหสี หรือ จักรพรรดินี (Empress Consort)
* [[ฮองไทเฮา]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
 
 
 
ผู้ใช้นิรนาม