ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัชระ ปานเอี่ยม"

|align = "center"| ไอดินกับกลิ่นไวน์ ||align = "center"| [[ช่อง 3]] ||align = "center"| ||
|-
|align = "center"| รักลอยลม ||align = "center"| [[ช่อง 3]] ||align = "center"| ||align="center"| รับเชิญ
|-
| rowspan="4" align = "center"| 2544 ||align = "center"| [[สายฟ้ากับสมหวัง|หงส์ฟ้ากับสมหวัง]] ||align = "center"| [[ช่อง 7]] ||align = "center"| เจ๊เนาว์ ||
|align = "center"| ฝันกลางตะวัน ||align = "center"| [[ช่อง 7]] ||align = "center"| ||
|-
|align = "center"| ดงดอกเหมย ||align = "center"| [[ช่อง 3]] ||align = "center"| ||align="center"| รับเชิญ
|-
|align = "center"| [[รักห้ามโปรโมท]] ||align = "center"| [[ช่อง ITV]] ||align = "center"| ||
ผู้ใช้นิรนาม