ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไซโทพลาซึม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(12) ไลโซโซม<br/>
(13) เซนทริโอล]]
'''ไซโทพลาซีม''' (cytoplasm) คือส่วนประกอบของเซลล์ที่อยู่ภายใต้[[เยื่อหุ้มเซลล์]] แต่อยู่นอก[[นิวเคลียสของเซลล์|นิวเคลียส]] หรือเรียกได้ว่า ไซโทพลาซึมเป็นส่วนของ[[โพรโทพลาสซึม]]ที่อยู่นอก[[นิวเคลียส]] ไซโทพลาซึมประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นโครงสร้างย่อย ๆ ภายในเซลล์ เรียกว่า'''[[ออร์แกเนลล์]]''' (organelle) และส่วนที่เป็นของกึ่งเหลว เรียกว่า'''[[ไซโทซอล]]''' (cytosol) องค์ประกอบประมาณ 80% ของไซโทพลาซึมเป็นน้ำ และมักปราศจากสี
'''ไซโทพลาซีม''' (cytoplasm) คือส่วนประกอบของเซลล์ที่อยู่ภายใต้[[เยื่อหุ้มเซลล์]] สำหรับในเซลล์[[ยูแคริโอต|ยูคา]]
 
ในเซลล์[[ยูคาโพรแคริโอต|]] (ซึ่งไม่มีนิวเคลียส) เนื้อในของเซลล์ทั้งหมดจะอยู่ในไซโทพลาซึม สำหรับเซลล์[[ยูแคริโอต]] องค์ประกอบภายในนิวเคลียสจะแยกออกจากไซโทพลาซึม และเรียกแยกว่า [[นิวคลิโอพลาซึม|'''นิวคลิโอพลาซึม''']] ไซโทพลาซึมจะหมายถึงส่วนประกอบภายในเซลล์ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์กับ[[นิวเคลียสของเซลล์|นิวเคลียส]] หรือเรียกได้ว่า ไซโทพลาซึมเป็นส่วนของ[[โพรโทพลาสซึม]]ที่อยู่นอก[[นิวเคลียส]] องค์ประกอบประมาณ 80% ของไซโทพลาซึมเป็นน้ำ
 
ไซโทพลาซึมประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นโครงสร้างย่อย ๆ ภายในเซลล์ เรียกว่า'''[[ออร์แกเนลล์]]''' (organelle) และส่วนที่เป็นของกึ่งเหลวคล้ายๆ เยลลี่ เรียกว่า'''[[ไซโทซอล]]''' (cytosol)
 
กิจกรรมต่างๆ ในระดับเซลล์มักเกิดขึ้นในไซโทพลาซึม เช่น [[ไกลโคไลซิส]] และ[[การแบ่งเซลล์]] บริเวณเนื้อด้านในๆ ของไซโทพลาซึมเรียกว่า '''เอนโดพลาซึม''' (endoplasm) ส่วนเนื้อด้านนอกของไซโทพลาซึมที่อยู่ถัดจากเยื้อหุ้มเซลล์ลงมา เรียกว่า '''เอกโตพลาซึม''' หรือ เซลล์คอร์เทกซ์ (cell cortex) ในเซลล์ของพืช จะมีการไหลเวียนของไซโทพลาซึมภายในเซลล์เพื่อลำเลียงสารจากบริเวณหนึ่งของเซลล์ไปยังอีกบริเวณหนึ่ง เรียกการไหลเวียนนี้ว่า '''ไซโทพลาสมิก สตรีมมิ่ง''' (cytoplasmic streaming) หรือ '''ไซโคลซิส''' (cyclosis)
58

การแก้ไข