ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
โดยสังกัดเป็นเวลา 3 ปี (คือมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ใช้ระบบห้องเรียนในการแบ่งคณะภายในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับการเล่นกิจกรรมสายรหัสของนักเรียน
 
[[สีน้ำเงิน|{{color box|#1425a0}}]] '''คณะบุษกร''' '''<small>(Budsakorn)</small>''' สีน้ำเงินอ่อน และได้นำ "ดอกบัว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ๖ รอบ (ตึก 4)
 
[[สีแสด|{{color box|#ff8300}}]] '''คณะทองกวาว <small>(Thongkwao)</small>''' สีแสด และได้นำ "ดอกทองกวาว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> ศาลาเฉลิมพระเกียรติ์ สนามกีฬา (ศาลาแดง)
 
[[สีม่วง|{{color box|#9966FF}}]] '''คณะม่วงมณีรัตน์ <small>(Maung manirat)</small>''' สีม่วง และได้นำ "ดอกม่วงมณีรัตน์" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> ลานธรรม
 
[[สีเขียวอ่อน|{{color box|#99e000}}]] '''คณะการเวก <small>(Karawek)</small>''' สีเขียวอ่อน และได้นำ "ดอกการเวก" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> การเวก 1
 
[[สีเหลือง|{{color box|#ffed89}}]] '''คณะนนทรี <small>(Nontree)</small>''' สีเหลือง และได้นำ "ดอกราชพฤกษ์นนทรี" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> อาคารศิลปะ
 
[[สีชมพู|{{color box|#FF6699}}]] '''คณะบัวชมพู <small>(Buachompoo)</small>''' สีชมพู และได้นำ "ดอกบัว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> ลานดนตรี
76

การแก้ไข