ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอนาแห้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| align=center |1 || นามาลา
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 3,167
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 3,148
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,129
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,114
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 3,073
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,063
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,066
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| align=center |2 || เหล่ากอหก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,451
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,408
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,344
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 2,335
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,300
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 2,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,269
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |3 || นาพึง
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,079
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,107
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,107
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,097
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,090
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,077
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |4 || นาแห้ว
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,020
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,043
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,026
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,024
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,048
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,047
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,071
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| align=center |5 || แสงภา
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,858
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,851
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,845
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,828
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,829
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,825
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,831
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
1,238

การแก้ไข