ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 36"

(หน้าใหม่: รัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ปราโมช 17 มีนาคม พ.ศ.2518 – 12 มกราคม พ.ศ. 2519 ม....)
 
รัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ปราโมช 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 12 มกราคม พ.ศ. 2519
 
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ปราโมช หัวหน้าพรรคกิจสังคม มีสภาชิกสภา ผู้แทนราษฎรเพียง 18 เสียง แต่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นผู้จักตั้งรัฐบาล เพื่อรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินแทน
378,382

การแก้ไข