ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
* '''<big>มหาวิทยาลัยของรัฐ/วิทยาลัยของรัฐ/สถาบันของรัฐ</big>'''
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาครุศาสตรบัณทิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต]]
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์]] (ครุศาสตร์บัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม]] (ครุศาสตร์บัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]] ปริญญา(ครุศาสตรบัณทิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต]]ศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
2,594

การแก้ไข