ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ไขเล็กน้อย)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[โครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|โครงการจัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
2,594

การแก้ไข