ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันงดสูบบุหรี่โลก"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|| บุหรี่ ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด
|-
|2560 (2017)
|
|
บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา
|
 
[[หมวดหมู่:วันสำคัญ|งดสูบบุหรี่โลก]]
[[หมวดหมู่:วันตระหนักด้านสุขภาพ]]
ผู้ใช้นิรนาม