ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรรณาภรณ์ พวงทอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| name = กรรณาภรณ์ พวงทอง
| image =น้ำหวาน กรรณาภรณ์.jpg
| imagesize = 2590px230px
| caption =
| birthname = กรรณาภรณ์ พวงทอง
157,278

การแก้ไข