ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| name = อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา
| image = 34golf.jpg
| imagesize =2595px259px
| caption =
| birthname = อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา
ผู้ใช้นิรนาม