ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

 
== รายนามผู้บริหารโรงเรียนบุญวัฒนา ==
 
{|class="PrvPe0b"
!{| widthcellpadding="504" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: pink#f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align: center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"|
|- style="background:#cccccc"
!
| '''ลำดับ''' || '''รูป''' || '''รายนาม''' || width=15%|'''เริ่มวาระ''' || colspan="2" width=15%|'''สิ้นสุดวาระ'''
! width="200" style="background: pink;text-align: center;" |
!{{Autotable5 width|headers="200"yes | numfmt=style="background: pink;text-aligncolor: center;#E9E9E9" |
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายเทอดศักดิ์ รัตนมณี | นายเทอดศักดิ์ รัตนมณี]]'''<br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2516]] | [[พ.ศ. 2519]] |
!
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายไพรัตน์ สุวรรณแสง | นายไพรัตน์ สุวรรณแสง]]'''<br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2519]] | [[ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2519]] |
|-
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายครรชิต ตรานุชรัตน์ | นายครรชิต ตรานุชรัตน์]]'''<br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2519]] | [[พ.ศ. 2532]] |
| 1
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายล้วน วรนุช|นายล้วน วรนุช]]'''<br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2532]] | [[พ.ศ. 2535]] |
||| นายเทอดศักดิ์ รัตนมณี || พ.ศ. 2516 - 2519
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์ | นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์]]'''<br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2535]] | [[พ.ศ. 2543]] |
|
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง | นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง]]''' <br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2543]] | [[พ.ศ. 2547]] |
|-
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย | นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย]]''' <br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2547]] | [[พ.ศ. 2549]] |
| 2
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายมโน ศรีวัฒนพงศ์ | นายมโน ศรีวัฒนพงศ์]]''' <br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2549]] | [[พ.ศ. 2555]] |
||| นายไพรัตน์ สุวรรณแสง || พ.ศ. 2519 (ก.พ.) - 2519 (ต.ค.)
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายสมัคร ไวยขุนทดง|นายสมัคร ไวยขุนทด]]''' <br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2556]] | [[พ.ศ. 2557]] |
|
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายลัดทา ชนะภัย | นายลัดทา ชนะภัย]]''' <br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[มีนาคม]] [[พ.ศ. 2557]] | [[กันยายน]] [[พ.ศ. 2557]] |
|-
| [[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|50px]] | '''[[นายอนันต์ เพียรเกาะ| นายอนันต์ เพียรเกาะ]]''' <br><small> ([[-]] - [[-]]) </small> | [[พ.ศ. 2557]] | [[ปัจจุบัน]] |
| 3
}}
||| นายครรชิต ตรานุชรัตน์ || พ.ศ. 2519 - 2532
|
|-
| 4
||| นายล้วน วรนุช || พ.ศ. 2532 - 2535
|
|-
| 5
||| นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์ ||พ.ศ. 2535 - 2543
|
|-
| 6
||| นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง || พ.ศ. 2543 - 2547
|
|-
| 7
||| นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย || พ.ศ. 2547 - 2549
|
|-
| 8
||| นายมโน ศรีวัฒนพงศ์ || พ.ศ. 2549 - 2555
|
|-
| 9
||| นายสมัคร ไวยขุนทด || พ.ศ. 2556 - 2557
|
|-
| 10
||| นายลัดทา ชนะภัย || พ.ศ. 2557 (มี.ค.) - 2557 (ก.ย.)
|
|-
| 11
||| นายอนันต์ เพียรเกาะ || พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
|
|}
{| class="wikitable"
! rowspan="2" |<blockquote>ลำดับที่</blockquote>
! rowspan="2" |<blockquote>รูปภาพ</blockquote>
! rowspan="2" |<blockquote>ชื่อ-สกุล</blockquote>
! colspan="2" |<blockquote>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</blockquote>
|-
!<blockquote>ตั้งแต่</blockquote>
!<blockquote>สิ้นสุด</blockquote>
|-
|
|[[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|thumb|93x93px]]
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|}
 
75

การแก้ไข