ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

 
== คณะในโรงเรียน ==
[[สีน้ำเงิน|{{color box|#001b661425a0}}]] '''คณะบุษกร''' '''<small>(ฺBudsakorn)</small>''' สีน้ำเงินอ่อน และได้นำ "ดอกบัว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ๖ รอบ (ตึก 4)
 
[[สีแสด|{{color box|#ff8300}}]] '''คณะทองกวาว <small>(Thongkwao)</small>''' สีแสด และได้นำ "ดอกทองกวาว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> -ศาลาเฉลิมพระเกียรติ์ สนามกีฬา (ศาลาแดง)
 
[[สีม่วง|{{color box|#9966FF}}]] '''คณะม่วงมณีรัตน์ <small>(Maung manirat)</small>''' สีม่วง และได้นำ "ม่วงมณีรัตน์" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> ลานธรรม
 
[[สีเขียวอ่อน|{{color box|#99e000}}]] '''คณะการเวก <small>(Karawek)</small>''' สีเขียวอ่อน และได้นำ "ดอกการเวก" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> การเวก 1
 
[[สีเหลือง|{{color box|#ffed89}}]] '''คณะนนทรี <small>(Nontree)</small>''' สีเหลือง และได้นำ "ดอกราชพฤกษ์" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> อาคารศิลปะ
 
[[สีชมพู|{{color box|#FF6699}}]] '''คณะบัวชมพู <small>(Buachompoo)</small>''' สีชมพู และได้นำ "ดอกบัว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> ลานดนตรี
 
<u>โดย '''คณะม่วงมณีรัตน์ คณะบัวชมพูและคณะนนทรี''' เป็นคณะใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป เนื่องจาก คณะเดิมเป็นสีประจำโรงเรียนและดอกไม้ประจำโรงเรียนคือ</u>
 
[[สีเหลือง|{{color box|#00cbff}}]] '''คณะราชาวดี <small>(Rachawadee)</small>''' '''สีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน''' จึงได้มีมติของทางโรงเรียน เปลี่ยนเป็น '''สีชมพู หรือ คณะบัวชมพู'''
'''คณะราชาวดี และ คณะปัทมา ที่เป็นสีฟ้าและสีแดง ''' และ '''คณะราชพฤกษ์ ที่เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน'''
 
[[สีเหลือง|{{color box|#ff0000}}]] '''คณะปัทมา <small>(Pattama)</small>''' '''สีแดง ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน''' จึงได้มีมติของทางโรงเรียน เปลี่ยนเป็น '''สีม่วง หรือ คณะม่วงมณีรัตน์'''
 
[[สีเหลือง|{{color box|#ffed89}}]] '''คณะราชพฤกษ์ <small>(Ratchaphruek)</small>''' '''สีเหลือง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน''' จึงได้มีมติของทางโรงเรียน '''<u>เปลี่ยนเพียงชื่อแต่ยังคงสีเดิมไว้</u> โดยใช้ชื่อคณะว่า คณะนนทรี'''
 
==กิจกรรมนักเรียนภายในโรงเรียนบุญวัฒนา==
76

การแก้ไข