ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัญชีจ่าหน้า"

wikify
(ช่วยดู)
(wikify)
แก้ไข '''บัญชีจ่าหน้า''' คือการเก็บรวบรวมของ[[ชื่อ]]และ[[ที่อยู่ส่วนบุคคล]] หรือองค์กรที่ใช้สอยและส่งวัตถุดิบให้ผู้รับจำนวนมาก รวมทั้งข้อมูลรายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ ดังนั้นกลุ่มของผู้ที่ถูกอ้างอิงในฐานะ mailing list หรือ list นั้น mailing list’list ถูกใช้ในฐานะผู้รับเพื่อจดหมายข่าวหนังสือรายคาบหรือโฆษณา แต่เดิมนี่ถูกทำโดยระบบไปรษณีย์แต่ปัจจุบันกลายเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ[[อีเมล]] บัญชีจ่าหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นิยมเวลาที่ต้องการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมือนกันถูกส่งไปยังผู้รับจำนวนมากพร้อมกัน ที่ mailing-list ถูกอ้างอิงในฐานะ mailshot บ่อยๆ เนื่องจากบัญชีจ่าหน้าถูกเช่าบ่อย ๆ หรือถูกขาย ถ้าถูกเช่าผู้เช่าบ้านจะเห็นด้วยกับการใช้บัญชีจ่าหน้าเท่านั้น
 
{{ตรวจ}}
{{ช่วยดูหน่อย}}
72,309

การแก้ไข