ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

 
== คณะในโรงเรียน ==
[[สีน้ำเงิน|{{color box|#001b66}}]] '''คณะบุษกร''' สีน้ำเงิน และได้นำ "ดอกบัว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> หอประชุม 20 ปี บุญวัฒนาชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ์
 
[[สีแสด|{{color box|#ff8300}}]] '''คณะทองกวาว''' สีแสด และได้นำ "ดอกทองกวาว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> -
[[สีเขียวอ่อน|{{color box|#99e000}}]] '''คณะการเวก''' สีเขียวอ่อน และได้นำ "ดอกการเวก" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> การเวก 1
 
[[สีเหลือง|{{color box|#ffed89}}]] '''คณะราชพฤกษ์นนทรี''' สีเหลือง และได้นำ "ดอกราชพฤกษ์" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> อาคารศิลปะ
 
[[สีชมพู|{{color box|#FF6699}}]] '''คณะบัวชมพู''' สีชมพู และได้นำ "ดอกบัว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> ลานดนตรี
 
โดย '''คณะม่วงมณีรัตน์ และ คณะบัวชมพูและคณะนนทรี''' เป็นคณะใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป เนื่องจาก คณะเดิมเป็นสีประจำโรงเรียนและดอกไม้ประจำโรงเรียนคือ
 
'''คณะราชาวดี และ คณะปัทมา ที่เป็นสีฟ้าและสีแดง ''' และ '''คณะราชพฤกษ์ ที่เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน'''
 
==กิจกรรมนักเรียนภายในโรงเรียนบุญวัฒนา==
75

การแก้ไข