ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัลกาฟี"

เพิ่มขึ้น 9 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
== ผู้รวบรวมอัลกาฟี ==
 
ผู้รวบรวมอัลกาฟี มีนามและกิตินามว่า อัลฮาฟิซ อัลกะบีร อัลมุฮัดดิษ อัลญะลีล อัชเชค อะบูญะอฺฟัร มุฮัมมัด บิน ยะอฺกูบ บิน อิสฮาก [[อัลกุลัยนีย์ ]] อัลรอซีย์ อัลบัฆดาดีย์ الحافظ الكبير و المحدِّث الجليل الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي البغدادي
เกิดฮ.ศ.260 มรณะ ฮ.ศ. 329 เป็นนักวิชาการด้าน[[ฟิกหฺ]] และเป็น[[มุฮัดดิษ]](นักบันทึกและรายงานวจนะบรรดาอิมาม)
อัลกุลัยนีมีชีวิตอยู่ในสมัยที่บรรดาตัวแทน(สะฟีร)ของ[[อิมามมะหฺดี]] (อ) ยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้พบปะกับบรรดาสะฟีรที่อาศัยอยู่ในนครบัฆดาด อัลกุลัยนีย์เองก็เคยอาศัยอยู่ที่นั่นเช่นกัน อัลกุลัยนีย์สิ้นชีพในปีเดียวกันกับ[[อะลีย์ บินมุฮัมมัด อัสสะมะรีย์]] ตัวแทนคนสุดท้ายของอิมามมะหฺดี (อ)
 
== หนังสืออัลกาฟี ==
2,195

การแก้ไข