ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

ไม่เกี่ยวกับบทความ
(ไม่เกี่ยวกับบทความ)
=== ต้นไม้ประจำโรงเรียน ===
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ราชพฤกษ์
 
== ขนาดของสถานศึกษา ==
การกำหนดขนาดสถานศึกษา ถูกแบ่งออกเป็น 4 ขนาด ดังนี้
1.สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 499 คน ลงมา
2.สถานศึกษาขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 500 – 1,499 คน
3.สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1,500 – 2,499 คน
4.สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
การกำหนดขนาดสถานศึกษาโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ที่จัดการเรียนการสอนในระบบเรียนประจำ และ ไป – กลับ ให้คิดเทียบขนาดจำนวนนักเรียน ดังนี้
===จำนวนนักเรียนประจำเกินกว่า 60 %===
*จำนวนนักเรียนประจำ X 3 + จำนวนนักเรียน ไป – กลับ
*ตัวอย่าง โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มีนักเรียนประจำ 100% (จำนวน502คน) = (502 X 3) = 1,506 คน จัดอยู่ในประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
 
===จำนวนนักเรียนประจำต่ำกว่า 60 %===
*จำนวนนักเรียนประจำ X 2 + จำนวนนักเรียน ไป – กลับ
 
== อ้างอิง ==