ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จันทร์จิรา จูแจ้ง"

|rowspan="2" align="center"| 2536 ||align="center"| [[ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| แสงคำ ||align="center"| คู่กับ [[พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง]]
|-
|align="center"| [[ไฟในดวงตา]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| จุไร ||align="center"| คู่กับ [[พลวัฒน์ มนูประเสริฐ]]
|-
|rowspan="1" align="center"| 2537 ||align="center"| [[ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| ชิดชบา ||align="center"| คู่กับ [[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]]
731

การแก้ไข