ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จันทรุปราคา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
<br clear="all">
 
== ปัจจัยในการเกิดจันทรุปราคา[[นัท มีเรีย|นีันี]] ==
 
จันทรุปราคาไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ เนื่องจากระนาบการโคจรของโลกรอบ[[ดวงอาทิตย์]]และระนาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกทำมุมกัน 5 องศา ในการเกิดจันทรุปราคา ดวงจันทร์จะต้องอยู่บริเวณจุดตัดของระนาบวงโคจรทั้งสอง และต้องอยู่ใกล้จุดตัดนั้นมาก จึงจะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงหรือจันทรุปราคาบางส่วนได้
372,949

การแก้ไข