ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตระกูลภาษาอัลไต"

=== สาขากลุ่มภาษาเตอร์กิก (Turkic subfamily) ===
{{บทความหลัก|กลุ่มภาษาเตอร์กิก}}
มีผู้พูดเป็นภาษาแม่ราว 180 ล้านคน รวมผู้ที่พูดเป็นภาษาที่สองราว 200 ล้านคน ใช้พูดใน[[ประเทศตุรกี]] [[เอเชียกลาง]] [[สาธารณรัฐยาคุต]] [[สาธารณรัฐบัชคอร์โตสถาน]] [[สาธารณรัฐตาตาร์สถาน]] ใน[[ประเทศรัสเซีย]] และ [[มณฑลซินเจียงอุยกูร์]]ใน[[ประเทศจีน]] กลุ่มภาษาเตอร์กิกส่วนใหญ่เป็นผู้พูด[[ภาษาตุรกี]] ซึ่งคิดเป็น 40% ของผู้พูดกลุ่มภาษานี้ทั้งหมด สาขากลุ่มภาษาเตอร์กิกแบ่งออกได้เป็น
* กลุ่มภาษาโอคูร์ (Oghur Turkic) ได้แก่ [[ภาษาบุลการ์โบราณ]] [[ภาษาคาซาร์|ภาษาคาซาร]] [[ภาษาคาวาร์-บาตี|ภาษาอาวาร์]](พันโนเนี่ยนอาวาร์) ปัจจุบันสูญหายหมดเหลือแต่ [[ภาษาชูวัช|ภาษาชูวาช]]
* กลุ่มภาษาเตอร์กใต้หรือโอกุซ (Southern Turkic or Oghuz) ได้แก่ [[ภาษาตุรกี]] [[ภาษาอาเซอร์ไบจาน]] [[ภาษาเติร์กเมน]]
* กลุ่มภาษาเตอร์กเหนือ(ไซบีเรี่ยน เตอร์กิก) (Northern Turkic) ได้แก่ [[ภาษายาคุท]] [[ภาษาดอลกัน]] [[ภาษาอูเรียงกัต]] [[ภาษาอัลไต]]
* กลุ่มภาษาเตอร์กตะวันออกหรือชากาไตย(คาร์ลุค) (Eastern Turkic or Chagatai) ได้แก่ [[ภาษาอุยกูร์]] [[ภาษาอุซเบก]]
* กลุ่มภาษาเตอร์กตะวันตกหรือคิปชัก (Werstern Turkic or Kipchak) ได้แก่ [[ภาษาตาตาร์]] [[ภาษาคาซัค]] [[ภาษาคีร์กีซ]] [[ภาษาการากัลปัก]] [[ภาษาบัศกีร์]]
{{บทความหลัก|กลุ่มภาษามองโกล}}
มีผู้พูดประมาณ 10 ล้านคน ใช้มากใน[[ประเทศมองโกเลีย]] [[เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน]] ดินแดน[[จุงกาเรีย]]ใน[[ประเทศจีน]] [[สาธารณรัฐคัลมืยคียา]]และ[[สาธารณรัฐบูรยาเทีย]]ใน[[ประเทศรัสเซีย]] แบ่งออกได้ดังนี้
* กลุ่มภาษามองโกลตะวันตกหรือออยรัท (Western Mongol or Oirat) ได้แก่ [[ภาษาออยรัท]] [[ภาษาคาลมึกซ์|ภาษาคาลมิก]] [[ภาษาตอร์กุต]]
* กลุ่มภาษามองโกลตะวันออกหรือคาลฆา (Eastern Mongol or Khalkha) ได้แก่ ภาษาคาลฆา ภาษาเบอร์ยัท [[ภาษาคอร์ชิน]] [[ภาษาออร์ดอส]] [[ภาษาทูเมต]] [[ภาษาฌาฮาร์]]
* กลุ่มภาษาต้าเอ้อร์ (Daur) ได้แก่ [[ภาษาต้าเอ้อร์]]
 
=== สาขากลุ่มภาษาตุงกูซิก (Tungusic subfamily) ===
{{บทความหลัก|กลุ่มภาษาตุงกูซิก}}
มีผู้พูดประมาณ 80,000 คน ใช้มากในไซบีเรียตะวันออก และแถบ[[แมนจูเรีย]]ในประเทศจีน สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
* กลุ่มภาษาตุงกุสเหนือ (Northern Tungus) ได้แก่ [[ภาษาเอเวนค์|ภาษาอีเวนกิ]] [[ภาษาอีเวนก์|ภาษาอีเวน]] [[ภาษาเนกิดัล]]
* กลุ่มภาษาตุงกุสใต้ (Southern Tungus) ได้แก่ [[ภาษาแมนจู]] [[ภาษาพูยอ]] [[ภาษาซีเปอ]] [[ภาษานานาจ]] [[ภาษาโอโรเชิน]] [[ภาษาอูดิเฮ]]
 
=== สาขาภาษาเกาหลี-ญี่ปุ่น (Korean-Japonic subfamily) ===
* กลุ่มภาษาญี่ปุ่น-รีวกีว (Japanese-Ryukyuan) ได้แก่ [[ภาษาญี่ปุ่น]] [[ภาษาริวกิว]]
 
อย่างไรก็ดีนักวิชาการบางท่านอาจจัดกลุ่มภาษาเกาหลี-ญี่ปุ่นเป็นภาษาเอกเทศ (isolated language) เนื่องจากลักษณะบางอย่างในภาษาไม่สอดคล้องกับตระกูลภาษาอัลตาอิก เช่น ''ภาษาเกาหลีในปัจจุบันไม่เคร่งครัดกฎความสอดคล้องกลมกลืนของสระ'' '''ภาษาญี่ปุ่นเป็นคำพยางค์คู่และพยางค์เปิด ไม่ปรากฏลักษณะของความสอดคล้องกลมกลืนของสระซึ่งเป็นลักษณะของตระกูลภาษาออสโตรนีเซีย ดังนั้นนักวิชาการบางคนจึงกล่าวว่า ภาษาญี่ปุ่นอาจมีตระกูลภาษาออสโตรนีเซียเป็นภาษาพื้นเดิม (substratum) ก่อนที่จะได้รับอิทธิพลจากตระกูลภาษาอัลตาอิก สาขาตุงกุส (superstratum) นอกจากนี้ภาษาทั้งสองยังได้รับอิทธิพลคำศัพท์มาจากภาษาจีนอย่างมากมาย''' รวมทั้งมีระดับภาษาที่ต่างกันเพื่อแสดงความสุภาพและสถานะของบุคคลซึ่งไม่ใช่ลักษณะของภาษาตระกูลนี้ แม้ว่าลักษณะของวากยสัมพันธ์จะเป็นแบบตระกูลภาษาอัลตาอิก และอาจมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสาขาภาษาตุงกุสมาก่อน
 
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ทางเชื้อสาย (Genetic relation) ของตระกูลภาษานี้ยังไม่อาจได้รับการยืนยันเนื่องจากการขาดความคล้ายคลึงทางคำศัพท์และหน่วยเสียงระหว่างกลุ่มภาษาที่ไกลกัน จึงไม่แน่ชัดว่าเป็นภาษาที่สืบทอดมาจากภาษาอัลตาอิกดั้งเดิม ([[Proto-Altaic]]) เดียวกัน
 
{{ตระกูลภาษามีคนพูดมาก 10 อันดับ}}
ผู้ใช้นิรนาม