ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Peerayut 2553"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่เนื้อหาด้วย "ยกเลิกผู้ใช้นี้ รบกวนผู้ดูแลลบัญชีผู้ใช้นี้ ให้ด...")
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ยกเลิกผู้ใช้นี้ รบกวนผู้ดูแลลบบัญชีผู้ใช้นี้ ให้ด้วยค่ะ เหตุผล ไม่ชอบผู้ใช้ชื่อ Sry85
1,663

การแก้ไข